• měření na principu hydrostatického tlaku
  • odolnost proti rušivému vlivu pěny a výparů nad  hladinou
  • sonda je vhodná pro silně viskózní kapaliny a dvoufázové směsi
  • řešení neobsahuje žádné pohyblivé součásti
  • svařované provedení z nerezi dává sondě
  • vysokou mechanickou a chemickou odolnost
  • velký rozměr membrány zaručuje funkci, i když je
  • sonda zanesena sedimenty a ulpělými předměty
  • snadná montáž: sonda se zavěsí na lanko nebo
  • se našroubuje do trubky a zasune do kapalinytyp A-00 - čelní membrána o průměru 100 mm,  rozsahy od 0...0,5 m v.s.
typ A-50 - čelní membrána o průměru 50 mm,  rozsahy od 0...4 m v.s.
typ B-70 - dvě boční membrány o průměru 70mm, rozsahy od 0...1 m v.s.

Další informace ....