Plynové teploměry jsou založeny na teplotní roztažnosti dusíku, kterým je naplněno měřicí tělísko tvořící citlivou část stonku. Tlak plynu se převádí na výchylku ručky pomocí  mechanismu, který je podobný, jako u manometru s Bourdonovým perem. Výhodou je přesnost, stálost parametrů a odolnost proti mechanickým rázům i otřesům.

Plynové teploměry STIKO jsou koncipovány jako stavebnice, která se ve výrobním závodu kompletuje na základě požadavku zákazníka.

  • TXR - teploměry s pevným stonkem
  • TXC - teploměry se stonkem na kapiláře
  • průměr stonku od 6 do 20 mm
  • délka stonku od 20 mm výše dle přání zákazníka
  • široká paleta způsobů upevnění, včetně typů vhodných pro potravinářství (sanitovatelné provedení)
  • měřicí rozsahy v pásmu od  -200°C do +800°C
  • možnost provedení se spínacími/rozpínacími kontakty
  • provedení s glycerinovou nebo olejovou tlumicí náplní
  • provedení s otočným kloubem: ukazatel je možno vůči stonku natočit do libovolného směru

Další informace ...