Nová verze digitálního tlakoměru PM-111, který lze propojit s počítačem prostřednictvím rozhraní USB.
Součástí je i nové programové vybavení určené ke zpracování naměřených hodnot. Uživatel má teď jednak možnost v reálném čase pořizovat soubor s časovým záznamem měření a jednak může v průběhu měření uspořádat data do libovolně předdefinované tabulky a zpracovat z nich kalibrační protokol, který obsahuje výpočet chyb měření a stanovení nejistoty kalibrace. Shodné programové vybavení je nyní k dispozici i pro přesné kalibrační tlakoměry LPC-300 a TLDMM od firmy Leitenberger.

 

 

více zde ....