Jako pomoc konstruktérům, kteří se zabývají návrhy měřicích systémů, jsme na náš web www.bhvsenzory.cz umístili 3D modely sestav membránových oddělovačů a manometrů. Modely pro použití CAD softwarových nástrojích jsou ve formátu STP a jsou umístěny v sekci membránové oddělovače.

stp-model-c32-100

stp-model-z-45-100