Příkladem výborné spolupráce s holandskou firmou STIKO, jejíž plynové teploměry naleznete v našem sortimentu, obráceně pro ně vyrábíme speciální oddělovače jako tyto svařované. Ty se používají k účinnému tlumení tlakových rázů, protože umožňuje použít velmi úzkého škrticího průřezu bez nebezpečí ucpávání. Jedná se o výrobně jednodušší obdobu přírubového oddělovače.
http://www.bhvsenzory.cz/cs/product-98-w--svarovany-oddelovac