Slouží k měření tlaku kapalin a plynů, pokud nelze připustit, aby měřené médium vniklo do měřicího ústrojí manometru nebo převodníku.

Uvedená potřeba nastává tam, kde se vyskytují:

  • silně viskózní kapaliny
  • tekutiny s pevnými částicemi, sedimentující kaly
  • horké tekutiny, které tuhnou nebo krystalizují při poklesu teploty
  • agresivní tekutiny
  • požadavky na dokonalé pročištění systému

Řešení spočívá v použití oddělovací membrány a inertní kapaliny, která přenáší tlak do měřicího ústrojí manometru nebo převodníku.

Vyrábíme a opravujeme řadu typů oddělovačů, různých typů přírub a rozměrů.

Katalogové listy
CZ EN DE RU
Přehled základních typů membránových oddělovačů (pdf)
Membránové oddělovače - úvod
Příklady konstrukce membránových oddělovačů