Slouží k měření tlaku kapalin a plynů, pokud nelze připustit, aby měřené médium vniklo do měřicího ústrojí manometru nebo převodníku.

Uvedená potřeba nastává tam, kde se vyskytují:

 

  • silně viskózní kapaliny
  • tekutiny s pevnými částicemi, sedimentující kaly
  • horké tekutiny, které tuhnou nebo krystalizují při poklesu teploty
  • agresivní tekutiny
  • požadavky na dokonalé pročištění systému

Řešení spočívá v použití oddělovací membrány a inertní kapaliny, která přenáší tlak do měřicího ústrojí manometru nebo převodníku. Vyrábíme a opravujem řadu typů oddělovačů, různých typů přírub a rozměrů.

 

 

 

Další informace ....