• díky použití nové technologie Tantaline® vyrábíme nejen membrány z tantalu, ale i tvarově složité oddělovače s kompletně tantalovým povrchem
  • volitelné forma oddělovače
  • tloušťka tantalové vrstvy je min 0,05 mm