Poprvé píšeme o výrobku, který nevyrábíme, ba ani není ze sortimentu našich obchodních partnerů. Avšak najdete jej u nás a hlavně udělal nám radost: asi tak, jako když se malé dítě raduje z nové hračky.

Obr01_b.jpg

Obr02a.jpgObr. 2. Celkový pohled na zrekonstruovaný historický dvoupodlažní objekt BHV senzory, do něhož byl sklad vestavěn (foto: BHV senzory)

 

Nové provozní prostory firmy BHV senzory vznikly v r.2007 rekonstrukcí zemědělské usedlosti z konce 18. století. Jedná se o dvoupodlažní objekt, v němž však dosud bylo efektivně využíváno jenom dolní podlaží, protože nebyl vyřešen problém přesunu

materiálu z jednoho podlaží do druhého. Byl tady sice záměr na objekt dodatečně vybavit menším nákladním výtahem, ale ohledně jeho vhodnosti trvala pochybnost: pracovník by musel přejít po schodišti do jiného patra, naložit materiál do výtahu, přejít po schodišti zpátky a materiál přesunout z výtahu k provedení dalších operací. Jenže jaký smysl má platit lidem za to, že budou chodit po schodech nahoru a dolů? Nestálo by za to pořídit rovnou výtah pro přepravu osob? Jenže ten by byl drahý a jeho provoz náročný.

 

Nakonec zvítězilo úplně jiné řešení: automatický věžový sklad. Jedná se o policový systém, který je vybaven samočinně pracujícím extraktorem, což je výtah s manipulačním mechanismem, který dokáže uchopit polici, vytáhnout ji z její pozice a přesunout na jinou pozici nebo do výběrového otvoru. V našem případě jsou výběrové otvory dva - každý v jednom podlaží, a k uložení materiálu slouží 51 polic, které jsou umístěny nad sebou ve dvou sloupcích. V policích je uložen jak výchozí materiál a polotovary, tak i rozpracované výrobky, a obsluha si je může přivolávat do okénka v prvním i v druhém podlaží. Věžový sklad se tak stává i úložným místem pro předávání výrobků mezi operacemi „z patra do patra“.

 

Obr04b.jpgKaždá z 51 polic v našem skladu má rozměr 2,45 x 0,61 m, nosnost 295 kg a je na ni možné uložit materiál až do výše maximálně 0,75 m. Při uskladňování se pomocí optických čidel automaticky změří výška materiálu na polici, řídicí systém polici určí vhodné místo a extraktor polici odveze a uloží na příslušné místo; police se přitom zároveň i zváží. Pokud se ve skladu dostatečně vysoké místo nenajde, obsluha je vyzvána, aby iniciovala automatické přeskládání skladu. Počet polic závisí na výšce skladu a volí se s ohledem na výšku skladovaného materiálu.

Věžový sklad, pro který jsme se rozhodli, má půdorys 2,78 x 2,31 m a výšku 7 m; to je v našich podmínkách výška „až na půdu“. Výrobce ovšem tyto sklady dodává až do výšky 30 m: to by v našem případě znamenalo slušný „komín“ vyčnívající vysoko nad střechu, který by ovšem vzhledem k bezprostřední blízkosti ruzyňského letiště znamenal ohrožení letového provozu.

 

Celková úložná plocha, kterou náš sklad dává k dispozici, je 75 m2 při průměrné výšce uskladněného zboží 0,15 m. Umístění polic ve skladu je buď fixní (každá police má svoje místo) anebo flexibilní: to znamená, že řídicí systém polici při ukládání vybere místo s ohledem na výšku materiálu naloženého na polici, s ohledem na co nejmenší vzdálenost od okénka atd. Police jsou zakládány do různých výšek s krokem 25 mm; tomuto kroku odpovídá rastr vodicích drážek, v nichž jsou police uloženy. Po přemístění police do výběrového otvoru se za policí uzavřou bezpečnostní dveře a uvnitř skladu může probíhat vyskladňování do jiného místa. Systém sám může mít až šest výběrových otvorů a ty mohou být nad sebou, anebo i na protilehlých stranách konstrukce; lze tak tedy efektivně spojit až šest podlaží.

 

K dodávce automatického věžového skladu jsme oslovili pět evropských firem. Do užšího výběru pak prošly firma Kardex Remstar a firma Schäfer; výhodou druhé z nich bylo, že skladové stroje této švýcarské firmy se vyrábějí v Hranicích na Moravě. Nakonec jsme se však rozhodli pro výrobek německé firmy Kardex Remstar, protože jejich skladový stroj nejlépe vyhověl našim požadavkům; kromě toho jsme nemohli zavřít oči před zcela bezkonkurenčním počtem referencí: náš věžový sklad se stal zhruba patnáctistým výrobkem, který firma Kardex v ČR instalovala.

 

Technické údaje

Automatický věžový ShuttleXP 500 od firmy Kardex Remstar je řízen systémem PCD3.M9K od výrobce        Saia-Burgess Controls AG. Pracovní pohyb extraktoru je řízen podle signálů z inkrementálních snímačů a     optických čidel polohy. Vážení polic se provádí měřením proudového zatížení motoru při rozjezdu extraktoru  odvážejícího polici. Výška materiálu na polici se měří pomocí řady „světelných závor“, tedy optických čidel   umístěných s rozestupem 25 mm. Bezpečnostní funkce pro práci obsluhy ve výběrovém otvoru zajišťují rovněž optická čidla.                        

Svislý pohyb je od motoru na extraktor přenášen masivním ozubeným řemenem vyztuženým ocelovými lanky, na němž je extraktor zavěšen. K zaklesnutí a k vodorovnému posuvu police slouží mechanismus s válečkovými řetězy.

 


Řídicí systém kromě zajištění výše popsaných funkcí kontroluje celkové zatížení skladu a hlídá, aby celkové zatížení předního a zadního sloupce polic bylo přibližně vyrovnané. U každého výběrového otvoru je ovládací panel s operátorskou klávesnicí a s dotykovým displejem, který slouží jak k ovládání skladu (tedy např k přivolání a k odeslání příslušné police), tak i ke vkládání dat o uskladněném materiálu. Přes vbládací panel jsou taky dostupné informace o celkovém množství uskladněného materiálu i o rozsahu volného místa zbývajícího ve skladu. Kromě toho systém nabízí i možnost začlenění do sítě počítačů přes Eternet a návazně na to i propracovanější software sloužící k evidenci skladových zásob a k řízení skladu. Dodavatel skladu zajišťuje i eventuální vazbu na řídicí systém firmy, např SAP.

 

V tomto roce Automa 11/2013 - Jan Vaculík, BHV Senzory s. r. o.

 

 

Year
2013
Journal
Automa
Number
11