a0503071.gifFirma BHV senzory se již řadu let zabývá výrobou snímačů tlaku, jakož i výrobou a rekonstrukcí membránových oddělovačů. K této skupině výrobků přirozeně náleží i hydrostatické snímače hladiny.

Měření hladiny zkapalněných plynů

Měření hladiny zkapalněných plynů v tlakových nádobách představuje specifickou skupinu aplikací, kde se dobře uplatňují jednoduché snímače tlakové diference BHV5355. Nejčastěji jde o kyslík, dusík, argon a oxid uhličitý. Ačkoliv se měří hladina kapaliny, v neizolovaném impulsním potrubí se zkapalněný plyn odpařuje a do snímače přichází vzdušina. Velký význam má správné řešení impulsního potrubí: musí být vedeno tak, aby ke zplyňování docházelo v místě, kde vznik bublin nenarušuje přesnost měření.

Opravy membránových oddělovačů

K měření hladin se často používá diferenčních převodníků s dvojicí membránových oddělovačů připojených pomocí kapilár. Tyto nákladné sestavy jsou dosti náchylné k mechanickému poškození, a tak často dochází k odstavení plně funkčního snímače pro odtrženou, proraženou nebo zkorodovanou membránu nebo pro přetrženou či zlomenou kapiláru.

Během několika let práce s membránovými oddělovači jsme se naučili uvedené závady odstranit: poškozené plochy přesoustružíme, přivaříme nové membrány z korozivzdorné oceli nebo z tantalu, vyměníme poškozené kapiláry. Zlatým hřebem je zaplnění systému pracovní kapalinou (silikonovým olejem, jedlým olejem nebo halokarbonem), které je třeba provádět ve vakuu. Nakonec následuje vyladění provozních vlastností, které spočívá v úpravě množství pracovní kapaliny v jednotlivých větvích, případně v přizpůsobení tuhosti membrán.

a0503072.gifa0503073.gif

Zásuvná sonda

Zásuvná sonda pro měření hladiny v uzavřených nádobách (obr. 1) představuje kompaktní celek, který je možné instalovat bez vyprázdnění nádrže. Je kompletně svařená z korozivzdorné oceli a využívá jednoho páru zdvojených oddělovacích membrán. Vyobrazený exemplář je opatřen snímačem BHV5355, ale může pracovat s libovolným diferenčním převodníkem tlaku podle přání zákazníka.

Snímače hladiny s jedním membránovým oddělovačem

Membránové oddělovače mohou být zhotoveny v široké škále provedení a lze je aplikovat na nejrůznější převodníky tlaku rozličných výrobců; může se přitom jednat buď o nový výrobek, nebo o rekonstrukci a nové využití převodníku z původní zdevastované sestavy. Na fotografiích je jednoduchý přírubový oddělovač s převodníkem BHV5355 (obr. 2) a přírubový oddělovač s tantalovou membránou kompletovaný s převodníkem Honeywell ST3000 (obr. 3).

Year
2003
Journal
Automa
Number
05