• digitální manometr s bateriovým napájením
 • otočný 4,5 místný LCD
 • rozsahy od 100 mbar do 600 bar
 • pro měření kapalin, plynů, strojírenství a zkušební zařízení
 • robustní platové pouzdro
 • nerezová tlaková přípojka
 • hydrostatické měření výšky hladiny
 • závěsné ponorné sondy
 • v provedení z plastu pro kyseliny a louhy
 • od 0,4 do 160 m.v.s
 • pro vodu, vzduch, hydraulické systémy, ropné látky, chemikálie apod.
 • též v provedení s čelní oddělovací membránou
 • v provedení z plastu pro kyseliny a louhy
 • hydrostatické měření výšky hladiny
 • s keramickou nebo nerezovou membránou